Barangay Hymn

  I
       Sa Bagong Liwanag ng pagkakasulong
          Leksyon ng kahapon aming inspirasyon
           Mamayanan nagpunyagi upang malampasan
          Pagka tuyo noon, Kami'y nakabangon

  II
      Pamayanan may mithiin dakila at tapat
          Bawat mamayanan isang magandang bukas
       Sa poong Maykapal aming pinagkatiwalaan
          Barangay Tuyo, mananatiling masagana

         CHORUS I      
          Tuyo, Tuyo ang aming barangay
          Magpakaylanman ikaw ay iingatan
          Hindi papayagan ika'y maapi
             Kami'y umunlad sa pundasyon mong itinatag
 
      III    
         Disiplina sa kabataan upang mapabuti
          Kalinisan, kaayusan saming kapaligiran
          Pamayanihan ng matiwasay na pamumuhay
          Payapang Barangay buhay walang kasing saya

     CHORUS II
           Tuyo, Tuyo ang aming barangay
           Magpakaylanman Ikaw ay iingatan
           Ikaw ang aming bukas at aming ngayon
           Sa haharapin pa namin mga pag-unlad

        Repeat Chorus

Comments