Barangay Official Logo

     Ang simbolo o official logo ng Barangay Tuyo ay kumakatawan sa nasasakupang lugar, tulad ng larawan sa kanan o silangan  bahagi ng Barangay ay mga malalawak na palaisdaan na nakabaybay sa Manila Bay.

 

    Ang larawan sa kaliwa ay nagbibigay buhay sa kanluranin bahagi ng Barangay na may ma gagandang bukirin at halaman na nasa likod ang luntiang kulay ng bundok na nasasakupan nito.

 

    Ang parting itaas ng bahagi ng logo ay mapapansin ang pagsikat ng araw na mayroon maliliit at malalaking sinag ng araw, na nag-papahiwatig na isang masagana, maunlad at tahimik na pamayanan ang sisikat na binubuo ng mga sityo at malalaking bagong subdivisions.

 

    Ang nakapaligid na lubid sa official logo ay nagsasabing ang mamayanan nito ay mag-kakasama-sama sa lahat ng pagkilos sa tulong at gabay ng Sangginiang Barangay na mapanatili na masagana, maunlad at tahimik ma pamayanan at ang layuning “GO FORWARD BARANGAY TUYO.”
 
 
Comments